2010. szept. 25.

Felhívás aláírások gyűjtésére

A "Brassai Sámuel Elméleti Líceum" épület-problémája megoldásának érdekében az iskola vezető tanácsa egy nyílt levelet bocsátott ki. Ehhez a levélhez támogatók aláírására van szükség. 

Figyelem! Ön is támogathat, hovatartozásától, lakhelyétől, anyanyelvétől függetlenül. Ha egy magyar állami iskola megmaradása mellett van, kérjük írja alá az említett nyílt levelet. Az aláírásra két lehetőség van: 


1. A nyílt levél elolvasható, aláírható a Brassai Sámuel Elméleti Líceum titkárságán, 9 és 15 óra között, hétfőtől péntekig. Ha megteheti, kérjük, hogy a nyílt levelet az iskola titkárságán írja alá. Címünk: Kolozsvár, B-dul 21 Decembrie 1989, 9-es szám.


2. A dokumentum digitálisan is aláírható ide kattintva.


Tiszteletteljes kérésünk az lenne, hogy nyílt levelünket csak egyszer írja alá; tehát vagy az iskola titkárságán, vagy az interneten, sosem mindkét helyen (mivel a dupla aláírás próbálkozásunkat hiteltelenítené).


Támogatását előre köszönjük!
A Brassai Sámuel Elméleti Líceum vezető tanácsa.


A nyílt levél tartalma alább olvasható:Meddig adjuk fel a magyarságunkat?


Tisztelt címzett,

Sorin Apostu polgármester,

László Attila alpolgármester,

Anca Cristina Hodorogea Kolozs megyei főtanfelügyelő,

Péter Tünde Kolozs megyei főtanfelügyelő-helyettes,


Jelen tiltakozás kezdeményezője a Brassai Sámuel Elméleti Líceum vezetősége, tanári kara és diákjai. Célja: megfelelő épületet biztosítani az itt tanulók számára és ehhez megfelelő támogatást kérvényezni az illetékes hatóságoktól. Mert megengedhetetlen, hogy egy magyar állami iskola megszűnjön. Mert elfogadhatatlan a hatóságok érdektelensége.

Tíz éve folyik a Brassai Sámuel Elméleti Líceum körül a találgatás, azóta működik ugyanis az iskola az Unitárius Egyház tulajdonába visszaszolgáltatott épületben. Az egyház beindította saját iskoláját, s emiatt az állami iskolának a folyamatosan visszaigényelt termek miatt egyre kevesebb tanterem jut.

Már korábban is jeleztük, hogy gondjaink vannak, írásos beadványainkat eljuttattuk mind a kolozsvári RMDSZ-hez, mind a helyi önkormányzathoz és a tanfelügyelőséghez, de az érdekvédelmi szervezetek elutasították segítségkérésünket, mivelhogy a helyzet megoldását csupán a két iskola egyesülésében látják. Ezt azonban egyik iskola sem tartja megfelelő megoldásnak. A helyzetet megoldandó, olyan közös határozat fogalmazódott meg, melyben az egyház és mindkét iskola közösen lép fel annak érdekében, hogy a Brassai Sámuel Líceum egy hagyományainak és tekintélyének megfelelő épülethez jusson.

Az Unitárius Egyház 2010 áprilisában felajánlotta s írásban beleegyezett abba, hogy a Brassai átköltözzék az Ókollégium épületébe, ahol jelenleg a Victor Babeş Líceum működik. Ezt viszont a polgármesteri hivatal még mindig nem hagyta jóvá.

Mi, az alulírottak, felkérjük Önöket, hogy sürgősen orvosolják ezt a helyzetet. A Brassai Sámuel Elméleti Líceumnak joga van egy, a hagyományainak és tekintélyének megfelelő épülethez. A közel 600 diáknak joga van az általa választott tanintézményben, anyanyelvén és, az eddig megszokott, megfelelő körülmények között tanulni.

Tisztelettel,
Kósa Mária, igazgatónő
Iszlai Enikő, aligazgatónő
Kassay Ildikó, tanár
Péter Rozália, tanár
Nagy Emese, tanár
Vajnár János-Zsolt, tanár
Hăşmăşan Judit, tanár
Bagaméri Noémi, diáktanács elnök

RMDSZ beadvány

Iskolánk, a kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceumnak az RMDSZ elnökéhez, Markó Bélához címzett, az iskola helyzetével kapcsolatos beadványát Czika Tihamér SZKT tag, a Szabadelvű Kör alelnöke olvasta fel és ismertette az RMDSZ Szövetségi Képviselőinek Tanácsának (SZKT) 2010 szeptember 25-én megtartott ülésszakán.


A beadvány tartalma:


RMDSZ

Markó Béla elnök úr figyelmébe

Tisztelt Elnök Úr!

A kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceum 22 osztálya jelenleg 13 osztályterembe szorult, 4 termet a román tannyelvű Victor Babeş Líceum bocsájtott rendelkezésünkre ez év szeptember 10-én, a megyei főtanfelügyelő közbenjárására. Az Unitárius Egyház július 6-án és szeptember 23-án keltezett leveleiben újabb két osztályterem kiürítését kéri 2010 október 1-ig. Mindezek következtében október 1-től iskolánkban gyakorlatilag lehetetlenné válik az oktatás.
A Victor Babeş Líceum által használt épületnek a tulajdonjogát az Erdélyi Unitárius Egyház 2009-ben visszakapta, és írásban értesített, hogy a Brassai elköltözése esetén iskolánk IX- XII. osztályos felső tagozata ettől a tanévtől oda átköltözhetik. Ehhez azonban az kellene, ha a helyi tanács határozatot hozna a két iskola elköltöztetésére.

Problémánkat 2004 óta öt beadványban is jeleztük a Kolozs megyei RMDSZ-nek, de sem írásos választ, sem a helyzetünket megoldó konkrét megoldási javaslatot nem kaptunk. Szeretnénk megjegyezni, hogy 2004 óta a miénkkel hasonló helyzetben lévő Coşbuc Líceum számára új kollégiumi épületet emeltek a Petőfi utcában, az Unitárius Egyház ingatlanából az idén új, emeletes épületbe költöztették az Albă ca Zăpada Óvodát, az Inocenţiu Micu Líceum a visszaszolgáltatott régi épületéből a Ion Lupaş iskolába költözhetett.

Lévén, hogy a Kolozs megyei érdekvédelmi szervek és illetékes hatóságok képtelenek a helyzetet megoldani, iskolánk megmaradása és a közel hatszáz diákunk megfelelő tanulási körülményeinek biztosítása érdekében, tisztelettel, az RMDSZ Szövetségi Képviselői Tanácsához, személyesen pedig Elnök Úrhoz fordulunk. Kérjük látogasson el Kolozsvárra, közvetítsen a felek között, segítsen, hogy Kolozsvár a nagy múltú és hírnevű iskolája megfelelő épületben működhessen tovább.

A Brassai Sámuel Elméleti Líceum vezető tanácsa:
Kósa Mária, igazgatónő
Iszlai Enikő, aligazgatónő
Kassay Ildikó, tanár
Péter Rozália, tanár
Nagy Emese, tanár
Vajnár János-Zsolt, tanár
Hăşmăşan Judit, tanár

A Brassai Sámuel Elméleti Líceum szülői bizottsága nevében
Dr. Prezensky István

A Brassai Sámuel Elméleti Líceum diáktanácsa nevében
Bagaméri Noémi, diáktanácselnök

A Pro Brassai Egyesület nevében
Fogarasi Emese
Székely Zsófia


Kolozsvár, 2010. szeptember 24. 

2010. szept. 21.

Ami eddig megjelent
Szabadság, 2010. szeptember 15.
Tanévkezdés. Lelkes, fiatal tanárok fogtak hozzá a tanévkezdés megszervezéséhez. Izgalom, öröm, de aggodalomra való ok is akad, hiszen megint elkezdtek keringeni a Brassai Sámuel Líceum körüli kósza hírek, találgatások: „A Brassai költözik a Monostorra. Megoldódott a Brassai helyzete. Átköltözik az Ókollégium épületébe, ott kezdik a tanévet ...stb.”
Transindex, 2010. szeptember 17.
A Brassai szerint szerint az RMDSZ nem állt ki mellettük, László Attila hárít.
Szabadság, 2010. szeptember 21.
Péter Tünde főtanfelügyelő-helyettes és Szabó Gábor szakfelügyelő 2010. szeptember 21.-én, Szabadságban megjelent cikke.
A "Mi lesz veled Brassai?" című cikk margójára
Transindex, 2010. szeptember 22.
A Brassai vezető tanácsa által, a helyzetről közzétett cikk:
Brassai-ügy


A blog célja

Szeretnénk minnél nagyobb nyilvánosságot biztosítani az iskolának, valamint egy helyre összegyűjteni az iskoláról megjelenő sajtó és média anyagokat.
Ötletekre, javaslatokra és persze felhasználható anyagra mindig nyitottak vagyunk.

Az iskolával kapcsolatos minden fejlemény megtalálható lesz a blogon is.

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki eddig segítségünkre volt, van és lesz.Fajk Emese és Jakab Mátyás